Stres a psychika

Človek hovorí jednou rečou, ale dvoma jazykmi – psychickým a telesným.

Revolučný prístroj BICOM Optima má 135 nových programov v najnižšom frekvenčnom rozsahu, v ktorom pracujú aj mozgové vlny Keďže je mozog nadradenou riadiacou centrálou organizmu, môžeme vychádzať z toho, že terapiou v tomto najnižšom frekvenčnom rozsahu oslovíme i túto úroveň a môžeme dosiahnuť reguláciu uvoľnenia blokád na riadiacej úrovni, do ktorej pri terapii predtým nebolo možné zasahovať.

STRES2

To nám dáva možnosť riešiť aj zdravotné problémy psychického charakteru:

  • depresie
  • autizmus
  • afektívne poruchy
  • stavy úzkosti a paniky
  • závislosti na alkohole, drogách a liekoch
  • poskytnúť podpornú terapiu pre ostatné problémy fyzického charakteru

Biorezonancia Bicom optima: