NES diagnostika a terapia

Princíp diagnostiky a liečby NES (Nutri Energetics Systems), je informačno - diagnostický a terapeutický systém, ktorého podkladom je kvantová fyzika a nová, revolučná teória, založená na koncepcii snímania a merania ľudského biopoľa.

Každý proces v našom tele má informačný charakter a tieto informácie sú neustále v pohybe a vo vzájomnej komunikácii. Ak sa z dôvodu nejakej komunikačnej poruchy informácia nedostane k orgánom, alebo sa počas prenosu skreslí, orgán alebo orgánový systém začne v dôsledku tejto chybnej resp. chýbajúcej informácie pracovať, čím môže spôsobiť vážne chorobné stavy. Cieľom terapie NES je prinavrátiť jednotu a súlad ľudskému biopoľu, aby tým podporila prirodzené samoliečebné schopnosti organizmu na úrovni chemickej, fyzikálnej, mentálnej, emocionálnej aj informačnej, ktoré driemu v každom z nás.

Terapia NES je vhodná na liečbu akútnych aj chronických ťažkostí, ale aj ako prevencia. V čase vzniku problému koriguje každú nerovnováhu a podporuje naše zdravie z dlhodobého hľadiska. Je to holistická metóda, ktorej cieľom je harmonizovať ľudský organizmus v záujme zachovania zdravia a celkovej pohody.

Pri testovaní systémom NES dochádza k zmapovaniu ľudského biopoľa veľmi precíznou a progresívnou technikou založenou na princípoch kvantovej fyziky. Na obrazovke sa postupne zobrazí výsledok 145 meraní, ktoré poukazujú na zdravotný stav pacienta, energetický stav jeho orgánov a orgánových systémov, ako aj na psychickú rovnováhu, či poruchy látkovej výmeny.

NES Infokvapky

Problematické oblasti ľudského biopoľa, ktoré sa objavia počas testovania NES sa ovplyvňujú pomocou „infokvapiek“. Ich úlohou je napraviť nerovnováhu a poruchy ľudského biopoľa cielene, bezpečne, jednoducho a bez nežiaducich účinkov. Infokvapky obsahujú mikrodávky koloidu rastlinného pôvodu, ktorého subatomická štruktúra je laserom nakódovaná správnymi informáciami zameranými na danú oblasť biopoľa. Tieto nakódované kvapky, ktoré obsahujú holografický obraz správnej štruktúry orgánu, tkaniva a pod., sa priamo spájajú s ľudským biopoľom a odstránia alebo rozpustia prekážky, ktoré vznikli vplyvom šokujúcich udalostí, fyzických tráum, infekcií, jedovatých látok, citových problémov. Odstránením prekážok sa napraví celistvosť hlavných regulačných mechanizmov organizmu a vrodená samoliečebná schopnosť sa vráti na optimálnu úroveň, čo prirodzene speje k celkovému zdraviu.

Po vyšetrení dostane pacient rozpis užívania infokvapiek na jeden mesiac, počas ktorého užíva 3 - 5 druhov kvapiek podľa výsledkov testov. Počet kvapiek závisí od citlivosti pacienta, postupne sa zvyšuje od 3-6 kvapiek až na 28 denne z jedného druhu infokvapiek. Po mesiaci sa odporúča ďalšia terapia na základe nového testu. Dĺžka terapie závisí zväčša od závažnosti ochorenia, môže trvať niekoľko mesiacov. Pocit postupnej úpravy zdravotného stavu a pozitívne vnímanie účinkov infokvapiek sa však dostavia oveľa skôr.

Účinky

Najčastejším pocitom už po pár týždňoch užívania Infokvapiek je celkový pocit zdravia. Počas prvých 10 dní užívania kvapiek sa môžu objaviť slabé detoxikačné príznaky z odstraňovania jedovatých látok z tela. Prejavy môžu byť nasledovné: zmena pachu a množstva potu, nočné potenie, príznaky pripomínajúce slabú chrípku s bolesťami svalov, kĺbov, únavou, pocitom zvýšenej teploty, nádcha, zmena pachu a farby stolice a moču, nevoľnosť, hnačky, mierne bolesti hlavy, ale aj živšie sny. To sú upokojujúce prejavy správneho naštartovania práce ľudského biopoľa.

tech 2

Stavy, pri ktorých došlo k úprave zdravia pomocou NES diagnostiky a terapie:

Na psychickej úrovni: úzkosť, depresie, poruchy sebadôvery a sebaúcty, panické poruchy, prejavy ženskosti/mužnosti, dyslexia, poruchy učenia a integrácie do kolektívu, spracovanie stresu, poruchy identity, sebavyjadrenia, rozhodnosti.

Na fyzickej úrovni: ochorenia chrbtice, hernia platničky, tráviace ťažkosti, precitlivenosť na laktózu a lepok, poruchy vstrebávania, ochorenia kĺbov, problémy s hmotnosťou, alergie, obehové ťažkosti, poruchy krvného tlaku, štítnej žľazy, poruchy spánku, imunity, chronické infekcie, roztrúsená skleróza, Parkinsonova choroba, akné, ochorenia kože.