Diabetologická ambulancia

Diagnostika a liečba všetkých typov cukrovky, t.j.:

  • cukrovky 1. typu, 2. typu
  • sekundárnej cukrovky: títo pacienti sú u nás dispenzarizovaní
  • gestačnej cukrovky: t.j. cukrovky, ktorá sa manifestuje počas tehotenstva. Pacientky sú sledované počas tehotenstva, po pôrode sa vykonáva kontrolné vyšetrenie, na základe ktorého sa zistí buď normálna tolerancia glukózy alebo istý stupeň poruchy. Aj pri normálnej tolerancii po pôrode je ženám s anamnézou gestačnej cukrovky kontrolovaná hladina cukru v krvi raz ročne.
  • poruchy výživy a iných metabolických ochorení
  • základné vzdelávanie pacientov o zdravej výžive, zdravom životnom štýle
  • práca s diabetickými pomôckami