Interná a diabetologická ambulancia, biorezonancia Bicom

Spoločnosť Diadém, s.r.o. je neštátne, zdravotnícke zariadenie, ktoré vzniklo v roku 2007 s cieľom poskytovať pacientom všetkých vekových kategórii nepretržitú starostlivosť na špičkovej úrovni. Nachádza sa v centre Tornale, v blízkosti autobusovej stanice s ideálnou dostupnosťou.

Ordinačné hodiny v dopoludňajších a popoludňajších hodinách, ako aj možnosť objednať vyšetrenie na dohodnutý čas, umožňujú prispôsobiť návštevu ambulancií zariadenia Vaším potrebám.
Zdravotnú starostlivosť poskytujeme v dvoch odborných ambulanciách a v relaxačnom komplexe.

Našou víziou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom v nadštandardnom prostredí s motivovaným a profesionálnym personálom. Akceptujeme najnovšie poznatky medicínskej praxe, výskumu, vývoja a vedeckých smerov, no najmä prirodzené zákonitosti prírodnej biomedicíny.

Spoločným princípom všetkých ponúkaných služieb je dosahovanie želaných efektov, ktoré zvýšia kvalitu života každého klienta. Vzájomným pôsobením klienta a akejkoľvek aplikovanej terapie je spomalenie procesov starnutia, redukcia úrovne oxidačného stresu, zvýšenie fyzickej a psychickej vitality a v neposlednom rade vytvorenie vhodného prostredia pre spustenie prirodzených regeneračných mechanizmov ľudského organizmu.

Odborným garantom internej ambulancie je MUDr. Tibor Pipas
Odborným garantom diabetologickej ambulancie je MUDr. Viera Železníková
Odborným garantom biorezonančnej diagnostiky a liečby je Ing. Jana Pipasová

Moderná komunikácia – online objednávanie cez internet, pozývanie emailom.