Biorezonancia Bicom optima

Biorezonančná terapia je nenásilná oscilačná terapia ovládaná počítačom, ktorá na biologickej úrovni rýchlo a bezbolestne testuje a stimuluje samoliečiteľské sily tela. je založená na holistickom prístupe a uprednostňuje zisťovanie príčin problémov, nie iba sumarizovanie príznakov. Jej vedeckým základom sú najnovšie poznatky z kvantovej fyziky a biofyziky. Rovnako, ako napríklad homeopatia, akupunktúra a iné metódy prírodnej liečby, patrí do oblasti alternatívnej medicíny.

Človek nie je tvorený len bunkami, tkanivami a orgánmi, ale aj rozumovými a emočnými prejavmi. Celostná medicína na rozdiel od klasickej nájde a rieši príčiny choroby, ktoré môžu byť rozložené rôzne po tele, ale aj v psychike. Nelieči len príznaky choroby, ale podstatu choroby. Nenúti pacientovi závislosť na liekoch, ktoré môžu škodiť vedľajšími účinkami a tým môžu vyvolať iné problémy.

Preto aj terapeut na pacienta pozerá ako na celého človeka a nielen ako na komplex buniek a biochemických procesov. Je tak schopný nájsť a následne odstrániť fyzické i psychické nedostatky.

Na dnešného človeka pôsobí mnoho zaťažení: chemické prísady v našich potravinách a pitnej vode, jedy ohrozujúce životné prostredie, radiačné zaťaženie, nespočetné množstvo chemických substancií, používanie medikamentov v chove zvierat atď.

Tieto záťaže zapríčinia u mnohých pacientov, že sud pretečie. To sa prejavuje v rôznych formách. Od nejasných porúch duševného stavu, chronickej únavy až k závažným telesným poruchám.

Je zaujímavé, že základom chronických ochorení je väčšinou viac záťaží. Je tiež možné, že u pacientov s rovnakými ťažkosťami možno zistiť úplne odlišné príčiny týchto ťažkostí. Biofyzikálna rovina ponúka možnosť testovania týchto individuálnych zaťažení, čo nie je na biochemickej úrovni (laboratórne parametre) často možné.

Ťažké, viacpočetné alebo dlhotrvajúce záťaže môžu zablokovať silu potrebnú k zotaveniu tela

V zásade je potrebné povedať, že človek disponuje veľkými vlastnými silami k zotaveniu.

Telo má fenomenálny regulačný systém, s pomocou ktorého môžu byť znovu a znovu vyrovnané mimoriadne negatívne pôsobiace vplyvy.

Keď však na telo pôsobia príliš veľké záťaže, alebo je ich príliš veľa a navyše dlhšiu dobu, môže sa stať, že regulačná schopnosť, ako aj sily k zotaveniu tela sú spomalené, alebo dokonca zablokované.

Biorezonančná metóda BICOM sa používa v západnej Európe už viac ako 25 rokov v lekárstve a cez 10 rokov vo veterinárnej medicíne. Patrí rovnako ako napr. homeopatia a akupunktúra do oblasti tzv. "komplementárnej medicíny".

Dôležité teoretické základy biorezonančnej terapie sa potvrdzujú prostredníctvom najnovších poznatkov v kvantovej fyzike a v biofyzike, ale nie sú ešte akceptované súčasnými názormi "školskej medicíny".

Podľa poznatkov kvantovej fyziky majú materiálne častice ako vlnový, tak aj časticový charakter. To znamená, že hmota je vlastne energia a všetky substancie, teda aj všetky bunky, časti tela, ale aj vírusy, baktérie, pele, toxíny, nikotín atď., majú elektromagnetické vyžarovanie, tzv. frekvenčnú vzorku.

Bunky spolu komunikujú

Žijeme v období komunikácie a informácií. Je načase, aby sme si uvedomili, že telo môže fungovať a regulovať iba vtedy, keď sa v ňom odohráva správna komunikácia a tým aj výmena informácií medzi bunkami. Výskum biofotónov vychádza z toho, že bunky spolu komunikujú prostredníctvom "svetelných bleskov" (vyžarovanie fotónov), vymieňajú si informácie cez určité frekvencie.
Zaťažujúce vplyvy alebo substancie môžu zabraňovať komunikácii medzi bunkami.
V zdravom tele funguje táto výmena informácií bez prekážky. Tak môže každá bunka popr. každá časť tela splniť svoju úlohu.
Ak telo ovplyvňujú rušivé substancie (jedy, vírusy, baktérie atď.) alebo zaťažujúce žiarenie, môžu zabraňovať komunikácii medzi bunkami.

Narušenie bunkovej komunikácie

Ak je komunikácia medzi bunkami narušená, je tiež sťažená ich práca, čo sa môže rýchlo prejaviť najprv prostredníctvom viac či menej jasných porúch existenciálnej orientácie (duševného stavu), poklesu výkonu, chronickej únavy a neskôr tiež organickými zmenami a tomu zodpovedajúcimi symptómami.
Symptómy sa objavujú najčastejšie tam, kde už nejaká slabina existuje (často tiež podmienené dedičnosťou).

Individuálne a precízne zistenie záťaže pomocou biorezonancie

Medzibunková tekutina ľudského tela nie je len vyživovacie médium buniek. Slúži tiež ako "zvláštna skládka odpadu" pre zaťažujúce látky v prípade, ak sú vylučovacie orgány ako napr. pečeň, žlč, obličky, črevo atď. preťažené. Pretože voda je okrem toho optimálny register informácií, ukladajú sa tu tiež informácie zaťažujúcich substancií. Táto oblasť nie je pre laboratórne metódy ľahko prístupná.

Na biofyzikálnej úrovni môžu byť také záťaže väčšinou rýchlo a bezbolestne testované.
S prístrojom BICOM možno v mnohých prípadoch zistiť, aké záťaže môžu viesť u pacientov k zdravotným poruchám (napr. baktérie, vírusy, elektrický smog, materiály používané v stomatológii, alergény atď).

U zistených záťaží sa vykonáva liečba prístrojom BICOM s príslušnými frekvenčnými vzorkami

Vlastná telesná regulácia môže byť prostredníctvom biorezonančnej terapie BICOM podporovaná a urýchľovaná.
Komunikácia medzi bunkami môže opäť neobmedzene prebiehať. Záťažové látky tak môžu byť uvoľnené a vylúčené.
Po vylúčení škodlivín pomocou prístroja BICOM sa organizmus dostáva späť do rovnováhy a je schopný poradiť si so záťažovými látkami. 

Substránky: