Interná a diabetologická ambulancia, biorezonancia Bicom

Spoločnosť Diadém, s.r.o. je neštátne, zdravotnícke zariadenie, ktoré vzniklo v roku 2007 s cieľom poskytovať pacientom všetkých vekových kategórii nepretržitú starostlivosť na špičkovej úrovni. Nachádza sa v centre Tornale, v blízkosti autobusovej stanice s ideálnou dostupnosťou.

Ordinačné hodiny v dopoludňajších a popoludňajších hodinách, ako aj možnosť objednať vyšetrenie na dohodnutý čas, umožňujú prispôsobiť návštevu ambulancií zariadenia Vaším potrebám.
Zdravotnú starostlivosť poskytujeme v dvoch odborných ambulanciách a v relaxačnom komplexe.

Našou víziou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom v nadštandardnom prostredí s motivovaným a profesionálnym personálom. Akceptujeme najnovšie poznatky medicínskej praxe, výskumu, vývoja a vedeckých smerov, no najmä prirodzené zákonitosti prírodnej biomedicíny.

Spoločným princípom všetkých ponúkaných služieb je dosahovanie želaných efektov, ktoré zvýšia kvalitu života každého klienta. Vzájomným pôsobením klienta a akejkoľvek aplikovanej terapie je spomalenie procesov starnutia, redukcia úrovne oxidačného stresu, zvýšenie fyzickej a psychickej vitality a v neposlednom rade vytvorenie vhodného prostredia pre spustenie prirodzených regeneračných mechanizmov ľudského organizmu.

Odborným garantom internej ambulancie je MUDr. Tibor Pipas
Odborným garantom diabetologickej ambulancie je MUDr. Jana Berčíková-Horváthová
Odborným garantom biorezonančnej diagnostiky a liečby je Ing. Jana Kollerová

Moderná komunikácia – online objednávanie cez internet, pozývanie emailom.